Віртуальний методичний кабінет

Завдання методичної служби:

 • збагачення педагогів новими, інноваційними методами та засобами навчання;
 • постійне вдосконалювання навичок самоосвіти, надання педагогу кваліфікованої допомоги, як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, у підвищенні результатів його педагогічної праці;
 • створення такого освітнього простору, де в повному обсязі реалізовано творчий потенціал педагогічного колективу і кожного зокрема.
 • вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя
 • стимулювання творчого потенціалу та інноваційних пошуків
 • підвищення педагогічної культури вихователів
 • вдосконалення педагогічної майстерності
 • розвиток спеціальних умінь та навичок
 • формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності

Методичний кабінет дошкільного навчального закладу – це живий організм, де народжуються ідеї, розвиваються педагогічні здібності, творча майстерня, де можна інтелектуально попрацювати. Це центр методичної допомоги педагогам та поширення науково-психолого-педагогічних знань щодо розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, скарбниця найкращого досвіду.

Методичний кабінет функціонує в нашому дошкільному навчальному закладі відповідно до Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу Наказ МОН №1070 від 09.11.10 року

Для методичного кабінету в закладі на першому поверсі відведено окремий кабінет, який естетично оформлений, оснащений сучасними меблями, обладнаний індивідуальними місцями для роботи кожному вихователю.

Методичний кабінет забезпечений комп’ютером (з підключенням до мережі Інтернет), ноутбуком, офісною технікою (принтер, БФП), акустичною системою, мультимедійним проектором, проекційним екраном. Ще для покращення роботи є фотоапарат, веб-камера, ламінатор, перфобіндер.

Структура й наповнюваність кабінету продумані та створені так, що матеріали, які знаходяться та зберігаються в ньому, розміщені раціонально й зручно для використання. Робота методичного кабінету допомагає зорієнтуватися в потоці інформації, оперативно приймати виважене рішення, координувати зусилля всіх членів педагогічного колективу, прогнозувати розвиток закладу на перспективу.

Навчально-методичне наповнення методичного кабінету відповідає таким вимогам:

 • інформативність та змістовність;
 • перспективність та системність;
 • науковість;
 • доступність;
 • сучасність та естетичність;
 • задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні.

Для забезпечення вільного доступу та швидкого орієнтування у наповненні методичного кабінету всі матеріали згруповані за розділами:

 • нормативно-правові документи (Закони України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України);
 • галузеві нормативно-правові та інструктивно-методичні документи, що регламентують діяльність дошкільного закладу (накази, розпорядження, листи, рекомендації, положення Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади та інші нормативно-правові акти);
 • Базовий компонент дошкільної освіти України (державний стандарт дошкільної освіти), програми (основні й додаткові), навчальні, навчально-методичні, методичні посібники з різних змістових напрямів дошкільної освіти;
 • наукова література з різних галузей знань;
 • документація вихователя-методиста, що визначена відповідним наказом Міністерства освіти і науки України;
 • матеріали моніторингу рівня розвитку дітей дошкільного віку, який включає напрацювання творчої групи вихователів-методистів ДНЗ міста та матеріали кваліметричної моделі обстеження дітей старшого дошкільного віку;
 • матеріали по роботі з батьками (плани, конспекти свят та розваг, консультації тощо);
 • матеріали з наступності в роботи ДНЗ та школи (угода про співробітництво, плани спільних заходів, протоколи зборів, матеріали спільних консиліумів);
 • зразки досвіду роботи дошкільних навчальних закладів;
 • методичні розробки консультацій (педагогічного, методичного, психологічного, змісту тощо), плани проведення семінарів, практикумів, тренінгів, круглих столів, ділових ігор та інших форм методичної роботи з кадрами;
 • зразки планування освітньої роботи з дітьми за різними моделями, а також методичних розробок різних форм організації дитячої життєдіяльності (свят, розваг, походів за межі дитячого садка, ігор, дослідно-пошукової діяльності, навчально-пізнавальних занять та ін.);
 • банк інноваційних педагогічних технологій;
 • добірка фахових періодичних видань;
 • бібліотека художньої літератури для дітей;
 • зразки ігрових та дидактичних матеріалів, посібників;
 • перелік наочних засобів розвитку і навчання (репродукції картин, альбоми, ілюстрацій, фотоматеріалів, схеми, таблиці, муляжі, аудіо та відеоматеріали, електронні засоби навчання тощо);

Для забезпечення вільного пошуку педагогом необхідних навчально-методичних матеріалів вихователями - методистами систематизований інформаційний та дидактичний фонди методичного кабінету і створена картотека, завданням якої є допомога педагогам у підборі необхідного матеріалу чи літератури. Картотека психолого-педагогічної, методичної літератури, публікації періодичних видань є в паперовому та електронному вигляді. Педагоги охоче користуються електронною картотекою в Microsoft Excel.

 Важливим інформаційним атрибутом методичного кабінету є стенди. В рубриці «Методичний вісник» висвітлюються плани методичних та інших загальних заходів на місяць,  графіки проведення перевірок, календар визначних дат, тощо. На стенді «Країна педагогіки» висвітлюються теоретичні питання, творчі доробки відомих педагогів, тощо.

Рубрика «Атестація педагогічних працівників» містить інформацію про хід атестації протягом навчального року, перспективний план атестації та курсової перепідготовки педагогічних працівників, план засідань атестаційної комісії, Типове положення про атестацію педпрацівників. В рубриці «Готуємось до педради» розміщено рішення попередньої педради, оголошення про дату та час проведення наступної педради, питання, які будуть розглянуті,  наказ, зміст підготовчої роботи, перелік літератури для підготовки.

В кабінеті відведене місце для виставок. Відповідно до річного плану тут оформлюються виставки різноманітної тематики: до ювілейних дат видатних педагогів та письменників, літератури до педради, новинок педагогічної літератури, творчих робіт педагогів, дидактичних посібників, тощо.

Методичний кабінет нашого дошкільного навчального закладу – це консультативний та інформаційний центр, що спонукає кожного педагога до роботи над вдосконаленням свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу творчими знахідками; дає можливість молодому педагогу вчитися педагогічній майстерності у старших і більш досвідчених колег; забезпечує підтримання у педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.