Кабінет інструктора з фізичного виховання

Вся робота з фізичного виховання в нашому садочку грунтується на Базовій програмі виховання дошкільників “Я у світі”. Вона рекомендована Міністерством освіти і науки України в якості практичного посібника для дошкільних освітніх установ.

 Основні завдання фізичного виховання

фізвих12

Режим дня для дітей передбачає їх різноманітну діяльність протягом усього дня. При цьому вихователі враховують інтереси, потреби, вік, стан здоров′я дитини, пору року.

Особливу увагу в режимі дня ми приділяємо проведенню загартування, що сприяє зміцненню здоров′я.

фізвих213

Уся навчально-виховна робота з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку здійснюється з урахуванням стану здоров’я, самопочуття, рівня фізичного та психічного розвитку і підготовленості дітей, родинних побажань і пропозицій. Фізичне виховання в ДНЗ проводиться шляхом проведення обов’язкових занять відповідно до розкладу та режиму, виконання фізкультурно-оздоровчих заходів. Сумарний обсяг рухової активності, що здійснюється дітьми у процесі щоденної життєдіяльності, базується на їх індивідуальних можливостях та задовольняє їх біологічну потребу в рухах.

Вся ця робота ведеться відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ.

1Здійснюється педагогічна оцінка організації рухового режиму, змісту, методики проведення в режимі дня різних форм роботи з фізичного виховання.

В ДНЗ проводиться моніторинг фізичного розвитку вихованців:

  • оцінка впливу різних фізкультурно-організаційних заходів на дитячий організм та ступеня фізичних і психічних навантажень на дитину – візуальна оцінка зовнішніх ознак втоми, підрахунок частоти дихання та пульсу;
  • контроль за реакціями дітей на загартування, особливо ослаблених та з особливими потребами;
  • узагальнення даних про стан здоров’я та змісту показників захворюваності.
Ведеться контроль за санітарно-гігієнічними умовами: 
  • утримання місць для занять – групових кімнат, фізкультурних осередків у групах, фізкультурного і музичного залів, фізкультурного та ігрового майданчиків;
  • стану фізкультурного обладнання та інвентарю в приміщеннях і на майданчиках;
  • стану одягу та взуття дітей для прогулянок, різних форм роботи з фізичного виховання.

4Рухова активність дітей протягом дня

Педагоги нашого садочка спонукають дітей до рухливої діяльності, намагаються регулювати їх активність та схвалювати прояви самостійності, вольових зусиль. При цьому вони враховують руховий досвід кожного малюка окремо, рівень рухливості, притаманній їй темп, здібності та природні можливості.

Обсяг рухової активності у межах активного режиму становить до трьох годин для дітей раннього віку, 3 – 4 години для дітей молодшого дошкільного віку та 4 – 5 годин для дітей старшого віку. Прогулянки є важливим складником життєдіяльності всіх дітей. Неодмінна умова для їх проведення це збалансування вихователями програмних вимог з бажаннями дітлахів. Зміст роботи на прогулянках залежить від кількох складових: освітніх завдань, погоди, настрою дітей, загальної атмосфери в групі тощо.

2441357zy8hl9ofagТривалість фізичних вправ на прогулянках становить: для дітей раннього віку 20–35 хвилин, молодшого віку – 35 – 45 хвилин, дітей старшого віку – 45 – 60 хвилин. Знижувати рухову активність потрібно наприкінці прогулянки (за десять – п’ятнадцять хвилин) до її закінчення, для забезпечення спокійного переходу до іншого режиму.

Враховуючи величезну роль ігрової діяльності в зростанні особистості дитини, під час організації рухового режиму значне місце відводиться рухливим іграм. Добираючи їх враховуються такі чинники: вік дітей, місце ігор протягом дня, погодні та природні умови, пора року, наявність необхідного інвентарю та обладнання.

Як завжди до різних форм роботи (свят, занять, походів, розваг тощо) включаються рухливі ігри, але після попереднього їх розучування.

Проводять їх щодня в усіх вікових групах – 1 – 2 гри, під час ранкового прийому дітей, 2–3 гри – на прогулянках та 1-2 гри – увечері . Всього на протязі дня проводять п’ять – сім рухливих ігор, а влітку – сім – вісім.

Протягом дня педагоги змінюють види рухливих ігор. Це і ігри змагального типу, сюжетні та безсюжетні, спортивні ігри та різноманітні спортивні вправи, забавні ігри (кільцекид, серсо, кеглі) тощо. Навчання елементів усіх цих спортивних ігор та вправ здійснюється на планових заняттях з фізичної культури, а закріплюється – на прогулянках.

Проведення фізичних вправ на прогулянках це один із основних засобів для фізичного розвитку дітей. Завдяки їм формуються і закріплюються навички життєво – важливих рухів: (бігу, стрибків, ходьби, лазіння, метання тощо), тренуються фізичні якості: (швидкість, спритність, витривалість, сила, гнучкість, координація рухів).

В різноманітних організаційних формах (ранкова гімнастика, рухливі ігри, заняття з фізкультури) – також широко використовуються фізичні вправи. Проводяться походи з дітьми за межі дитячого закладу, (починаючи з молодшого дошкільного віку). Вихователі ретельно готуються до їх проведення, продумують маршрут руху, спосіб пересування, вивчають місця зупинок та відпочинку, враховуючи при цьому природні умови ( наявність гірок, струмочків, повалених дерев тощо).

Тривалість походу в один бік як правило встановлюється таким чином: для дітей четвертого року життя 15-20 хвилин, п’ятого – 20-25 хвилин, шостого року життя – 25 – 30 хвилин. Під час походів для дітей пропонують вправи з основних рухів, рухливі ігри в яких використовують дрібні фізкультурні знаряддя та природні умови, а також проводяться спостереження в природі та навколишньому середовищі, короткі розповіді про екологію та краєзнавство, бесіди, дидактичні ігри тощо. Основною метою дитячого туризму в умовах ДНЗ є оздоровлення, оптимізація рухового режиму, запобігання гіподинамії та вдосконалення рухових навичок.

sporta-530При організації самостійної рухової діяльності, враховують фізичний розвиток, індивідуальні особливості, та функціональні можливості кожної дитини. Неодмінні умови для проведення 9- це попередня систематична робота з дітьми, мета якої – формування необхідного рухового досвіду, врахування рівня обізнаності про техніку виконання рухів, ігор, формування у неї необхідного рухового досвіду рівня фізичної підготовки та взаємодії між учасниками заходу. 

1