Форми інтерактивного навчання педагогів

Методичний міст — різновид дискусії. Проводиться з метою формування практичних навичок. Темою, як правило, обирається одну з актуальних проблем розвитку, навчання і виховання дітей. Під час проведення методичного мосту вихователі вдосконалюють свої аналітичні вміння. Роль ведучого виконує методист або завідувач ДНЗ.

Проблемний стіл сприяє розвитку у вихователів прагнення до самоосвіти, розширення й поглиблення знань. Заздалегідь готуються питання для обговорення, список рекомендованої літератури, комплектуються творчі мікрогрупи, створюється прес-центр, який після закінчення підбиває підсумки, пропонує рекомендації й випускає методичний бюлетень.

Методичні посиденьки — форма методичної роботи, яку використовують для того, щоб створити сприятливий психологічний клімат в колективі. Пропонуються педагогам питання для обговорення, яке оголошується заздалегідь, щоб усі мали можливість підготуватися. Активне обговорення проблеми найчастіше відбувається в невимушеній атмосфері за кавою.

Методичний ринг: його мета – вдосконалення професійних знань, загальної ерудиції

Педагогічні турніри  потребують попередньої підготовки. Завчасно обираються ведучий та журі. Вихователям повідомляється домашнє завдання. Потім у групах педагоги обирають капітанів та опрацьовують літературу з теми турніру, обмірковують виконання домашнього завдання. Окрім того, передбачаються запитання, ситуації, завдання, невідомі команді, які треба буде розв'язати в ході турніру (на відміну від КВК, що проводяться за одним сценарієм).

Диспути — усний науковий спір, обговорення якогось питання публічно, перед аудиторією. Як інтерактивну форму роботи використовую, як правило, на педгодинах, де вихователі можуть висловлювати власні, часто суперечливі, ідеї, думки, точки зору.

Дискусія — колективне обговорення якогось складного питання, яке практикуєтьсяпід час проведення педрад та у роботі з батьками. Це критичний діалог, діловий спір, вільне обговорення проблеми, потужне з’єднання теоретичних і практичних Знань. Наприкінці дискусії формулюється єдине колективне розв'язання проблеми або рекомендації.

Мозковий штурм сприяє розвитку творчого мислення і в цілому підвищує рівень педмайстерності. Це швидкий, рішучий наступ у грі, мета якого — групове розв'язання проблеми. Цю форму використовують під час обговорення складних проблем. Першочерговим завданням групи є процес пошуку нових альтернативних варіантів розв'язання проблемної ситуації саме у формі мозкового штурму є найбільш ефективним.

"Круглий стіл" визначають як одну з ефективних інтерактивних форм, так як до роботи залучаються різні фахівці. Слухачам заздалегідь пропонують тему повідомлень, що їх коментуватимуть запрошені фахівці; ініціюють активну участь педагогів в обговоренні проблеми. На зустрічі за "круглим столом" виносяться теми, які хвилюють слухачів, які слід розглянути ґрунтовніше. Результативною ця форма роботи є і у проведенні батьківських зборів.

Семінар — найпоширеніша форма підвищення кваліфікації педагогів. Під час їх проведення необхідно дати можливість для вдосконалення теоретичної і практичної підготовки вихователів саме завдяки їх активному включенню в роботу шляхом моделювання проблемних ситуацій, обговорення актуальних питань та спільному продукуванню педагогічних ідей, відповідно до сучасних наукових досягнень у галузі дошкільної педагогіки й дитячої психології.

Тренінг — форма методичної роботи, спрямована на здобуття знань, умінь, навичок, корекцію установок для успішного розв'язання навчально-виховних завдань. Під час тренінгу створюються умови для розвитку вміння виступати перед аудиторією, вести ділову розмову, правильно поводитись у конфліктних ситуаціях. Дуже вдалою формою роботи є психолого-педагогічні тренінги, під час яких в ігровій формі, невимушеній, приємній психологічній атмосфері педагоги можуть закріпити знання, набути нового практичного досвіду, поспілкуватися з колегами. Відомо, що термін "тренінг" має ряд значень: "виховання", "навчання", "підготовка", "тренування". Це також цікавий процес пізнання себе та інших; спілкування; ефективна форма набуття знань, умінь і навичок; розширення досвіду.

Педагогічний аукціон спрямований на активний обмін новими ідеями, думками, педагогічними знахідками; їх захист або пропаганду. На аукціоні презентуються ідеї чи проблеми, що найбільше хвилюють педагогів і щодо якої існує багато різних думок.

Вікторина – різновид пізнавальної гри, що складається із запитань та відповідей практикуються для підвищення загальноосвітнього рівня вихователів.

Ігри інтерактивного спрямування дозволяють створити умови для активної пізнавальної діяльності, підвищують рівень мотивації, емоційності та творчості, сприяють встановленню співробітницьких відносин між колегами, формувати організаторські здібності та навички спілкування, закріпити навички керування самоосвітою, приймати нестандартні рішення, аналізувати й оцінювати свої дії, рівень власної компетентності.

Прес-конференція використовується для узагальнення знань педагогів із певного розділу чи напрямку роботи.

Педагогічна студія – використовується як різновид школи перспективного педагогічного досвіду. Ця форма роботи стимулює творчих педагогів до експериментування, самостійного вирішення проблем, пошуку найбільш оптимальних методів і прийомів роботи з дітьми.

Майстер-клас – це можливість познайомитися з новою технологією, новими методиками і авторськими напрацюваннями. Під час майстер-класу ведучий показує, як застосовувати на практиці нову технологію або метод.

«Акваріум» - форма діалогу, коли педагогам пропонують обговорити проблему «перед обличчям громадськості». Група обирає вести діалог з проблеми того, кому вона може довірити. Іноді це можуть бути декілька охочих. Всі інші виступають у ролі глядачів. Цей прийом дає змогу побачити своїх колег зі сторони, тобто побачити, як вони спілкуються, як реагують на чужу думку, як залагоджують назріваючий конфлікт, як аргументують власну думку, які докази своєї правоти наводять та ін.

Ділова гра як одна з найбільш складних і одночасно ефективних форм навчання, в практиці дозволяє відтворити реальну педагогічну діяльність, чи умовні педагогічні ситуації, програвання яких дозволяє педагогам шляхом активної взаємодії приймати са­мостійні рішення, набувати конкретних професійних умінь.

 Ажурна пилка

Ділова гра Карусель

 Ділова гра«Пошукове поле»