Безпека життєдіяльності

Порядок дій керівників та працівників при виникненні надзвичайних ситуацій, які характерні для конкретного об’єкта освіти, а також при несприятливих побутових або нестандартних ситуаціях

 

Безпека життєдіяльності дитини

Відповідно до статті 11 Закону України «Про дошкільну освіту» дошкільний навчальний заклад:
 • створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
 • формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;
 • сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному й фізичному розвитку дітей.
 

Перелік нормативно-правових актів для забезпечення організації та проведення «Тижня безпеки дитини»

 1. Закон України «Про правові засади цивільного захисту»;
 2. Закон України «Про цивільну оборону України»;
 3. Закон України «Про охорону праці»;
 4. Закон України «Про охорону дитинства»;
 5. Закон України «Про дошкільну освіту»;
 6. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»;
 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положен- ня про дошкільний навчальний заклад» від 12.03.2003 №305;
 8. Наказ МОН України «Про Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» від 03.09.2009 №814;
 9. Наказ МОН України «Про затвердження Типової програми навчання працівників органів управління освіти і науки, навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі» від 17.01.2002 № 28;
 10. Наказ МНС України «Про затвердження Порядку здійснення підго- товки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 23.04.2001 №97.
У дошкільному навчальному закладі проводяться об’єктовні тренування з педагогічним складом та обслуговуючим персоналом, Дні цивільного захисту, Тижні безпеки дитини, Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності.