Прийом дітей до закладу дошкільної освіти

З метою організованого зарахування дітей та формування мережі на 2021-2022 навчальний рік в умовах діючих карантинних обмежень, для безпосереднього прийому батьків організовується місце на території закладу дошкільної освіти за межами будівлі, визначається час, за відсутності дітей на території. Працівник, який буде приймати документи, повинен бути у масці, халаті та рукавичках. Здійснивши прийом документів, працівник перед поверненням до приміщення закладу повинен на вході утилізувати засоби індивідуального захисту та обробити руки антисептичним засобом. Батьки допускаються на територію закладу  тільки в масках.  
На виконання листа управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 25.09.2013 № 03-07/6496 «Про забезпечення контролю за електронним записом у дошкільні навчальні заклади», листа управління освіти і науки Сумської міської ради від 02.10.2013 № 01-18/1307 «Про забезпечення контролю за електронним записом у дошкільні навчальні заклади», з метою забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти, спрощення процедури та вільного доступу до інформації про облік дітей до вступу у дошкільний навчальний заклад, мінімізації людського впливу на порядок прийняття дітей до дошкільного закладу прийом дітей до ДНЗ здійснюється відповідно до електронної черги в дошкільний навчальний заклад, сформованої на сайті http://reg.isuo.org. Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами):                   1.Прийом дітей до навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі таких документів :
 • заяви батьків або осіб, які їх замінюють,
 • медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад,
 • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення,
 • свідоцтва про народження.
Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку в інклюзивні групи додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю.                                                                       2.Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.                                                                                               3.Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками.                                                                                                                                                                                                                                                     4.Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).                                                                                                                                                                                                                                                   5.За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).                                                                                                                                                                                                                                     6.Дошкільний навчальний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують дошкільних закладів, та надання консультаційної допомоги сім’ї.                                                                                                                                                                                 Відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту”: п. 5. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що становить не менше 60 відсотків (у міській місцевості) та не менше 40 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день. У дошкільних закладах міста Суми, відповідно до рішення сесії Сумської міської ради від 25.01.2023 № 3401-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 23 грудня 2021 року № 2578-МР “Про затвердження вартості харчування однієї дитини на день та порядку і умов забезпечення харчуванням дітей пільгових категорій закладів освіти, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради”» встановлено розмір плати батьків за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, центрах розвитку дитини та дошкільних відділеннях НВК у розмірі 75 відсотків від встановленої вартості харчування на день.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Мають право на позачергове зарахування:
 • діти осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
Умови щодо переліку дітей, які повинні мати право на першочергове зарахування:
 • проживають на території обслуговування комунального закладу освіти;
 • є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі освіти;
 • є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;
 • належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами;
 • належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку;
 • перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;
 • діти з-поміж внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.
 • діти військовослужбовців;