Пам’ятка для батьків вихованців


 

Шановні батьки!

       

У ст. 12 Закону України «Про дошкільну освіту» зазначено, що відповідно до потреб  громадян України створюються дошкільні навчальні заклади (ясла-садок) для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років,  де забезпечуються  догляд  за ними,  розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. Нормативними документами, зокрема Державними санітарними нормами та правилами  «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я  від  01.08.2013  № 678, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2013  № 1370/23902, визначено, що  перебувати у дошкільному навчальному закладі до 7 років можуть діти не готові до шкільного навчання за медичними або психолого-педагогічними показниками. У п. 14.16. та  у додатку 20 до Санітарних правил вказано, що визначення функціональної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у першому класі загальноосвітнього навчального закладу передує вступу до школи і проводиться шляхом проведення медико-педагогічного контролю  відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.

      

Діти, яким виповнилося 6 років станом на 1 вересня поточного року, за висновками медико-педагогічної комісії не готовими до навчання в школі вважаються:

1) діти, які відстають у біологічному розвитку;

2) діти, які при обстеженні не виконують тести психолого-педагогічних критеріїв;

3) діти, які перенесли протягом останнього року такі захворювання: інфекційний гепатит (окрім гепатиту А), пієлонефрит, дифузний гломерулонефрит, міокардит, менінгіт, менінгоенцефаліт, туберкульоз, ревматизм в активній фазі, захворювання крові, різні ендокринні захворювання, неврози,  травматичні ураження центральної нервової системи, гострі респіраторні захворювання шість і більше разів протягом останнього року, міопію, епілепсію, екзему, нейродерміт.

Дітям, не готовим до шкільного навчання за медичними або психолого-педагогічними показниками, дається тимчасове відстрочення від вступу до школи на 1 рік.

Результати медико-біологічних контролів разом із рекомендаціями вносяться до форми 026/о «Медична карта дитини».

Вік майбутніх першокласників регламентується ст. 20 Закону України  «Про загальну середню освіту» («зарахування учнів до загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється, як правило, з шести років») та висновками медико-педагогічної комісії про готовність дитини до навчання.

У жодному із законів не вказано, що причина, яка дає можливість дитині не йти до школи з 6 років,  це «бажанням батьків».

Крім того, ураховуючи те, що діючими програмами навчання і виховання дітей дошкільного віку, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, не передбачено окремо підготовчі групи, ці діти залишаються знову у старших групах разом із дітьми 5-річного віку та повторно вивчають програмовий матеріал цих груп. У дитини, що психологічно готова до школи, потенціал психічного розвитку є рушійною силою в засвоєнні нових знань, її соціалізації. Гальмування цього потенціалу може призвести до втрати  мотиваційної готовності до навчання в школі.

 
 

ПРАВИЛА ТА УМОВИ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ

ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

На виконання листа управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації  від 25.09.2013  № 03-07/6496   «Про забезпечення контролю за електронним записом у дошкільні навчальні заклади», листа управління освіти і науки Сумської міської ради від 02.10.2013 № 01-18/1307 «Про забезпечення контролю за електронним записом у дошкільні навчальні заклади», з метою забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти, спрощення процедури та вільного доступу до інформації про облік дітей до вступу у дошкільний навчальний заклад, мінімізації людського впливу на порядок прийняття дітей до дошкільного закладу прийом дітей до ДНЗ здійснюється відповідно до  електронної черги в дошкільний навчальний заклад, сформованої на сайті  http://reg.isuo.org.

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами):

1.Прийом дітей до навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб,  які їх замінюють,  медичної довідки про стан   здоров’я дитини з висновком  лікаря, що дитина  може відвідувати дошкільний навчальний заклад,  довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Для  прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушеннями слуху, зору,   мови, опорно-рухового  апарату, інтелекту,  затримкою психічного   розвитку в  інклюзивні  групи  додатково  подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальна  програма  реабілітації  для дітей  з  інвалідністю.

2.Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник зобов’язаний ознайомити   батьків  або  осіб,  що  їх замінюють, із статутом Дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

3.Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими (одновіковими,  різновіковими),  сімейними   (родинними) ознаками.

4.Переведення  дітей  з  однієї  вікової  групи  до  іншої, формування  новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень). 

5.За дитиною зберігається місце в  дошкільному  навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину,  санаторного  лікування, реабілітації, на час відпустки батьків  або  осіб,  які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

6.Дошкільний навчальний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують  дошкільних  закладів, та надання консультаційної допомоги сім’ї.

Медичну документацію, яку необхідно подавати для відвідування дошкільного закладу оформляють у дільничного лікаря-педіатра, згідно наказу МОЗ України від 16.08.2010 №682 “Медична документація”, довідка № 086-1/о та копія карти профілактичних щеплень 063/о, затвердженої наказом МОЗ України від 10.01.2006 №1

 Відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту”:

п. 5. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що становить не менше 60 відсотків (у міській місцевості) та не менше 40 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.

У дошкільних закладах міста Суми, відповідно до рішення сесії Сумської міської ради  від 13.01.2016  № 227-МР «Про встановлення вартості харчування дітей та учнів у навчальних закладах м. Суми» встановлено розмір плати батьків за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, центрах розвитку дитини та дошкільних відділеннях НВК у розмірі 60 відсотків від встановленої вартості харчування на день.


До дошкільного закладу дітей приймає завідувач ДНЗ  при наявності:

 •  заяви батьків або клопотання з місця роботи;
 • копії свідоцтва про народження дитини;
 • медичної довідки про стан здоров’я дитини та довідки про профілактичні щеплення;

Для плідної співпраці та комфортного перебування вашої дитини в закладі:

 • дотримуйтесь режиму роботи навчального закладу; своєчасний прихід у дитячий садок  – неодмінна  умова  організації освітньо-виховного процесу;
 • приводьте дитину здоровою, чисто вдягненою, охайною, у відповідності до санітарно-гігієнічних правил;
 • своєчасно сповіщайте вихователів про можливу відсутність дитини у навчальному закладі із зазначенням причини;
 • будь-ласка, передавайте дитину зранку безпосередньо вихователю. Памятайте,  що вихователь також має право віддавати дитину лише батькам або особам,  які їх замінюють.  Недопустимим порушенням є явка за дитиною батьків у нетверезому стані, незнайомих людей без попередження або неповнолітніх дітей;
 • у разі відсутності дитини 3-х днів і більше необхідно надати довідку від лікаря про стан здоров’я і можливість відвідування нею дитячого колективу;
 • за дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період ( 75 днів);
 • щоб уникнути випадків травматизму, обов’язково перевіряйте вміст кишень в одязі дитини на наявність небезпечних предметів;
 • рекомендуємо Вам виконувати поради педагогічних та медичних працівників закладу стосовно розвитку, виховання, навчання та зміцнення здоров’я дитини;
 • своєчасно вносьте встановлену плату за харчування дитини в дошкільному закладі;
 • використовуйте право на сприяння до залучення додаткових джерел фінансування з метою розвитку матеріально – технічної бази закладу;
 • батьківські збори та інші просвітницькі заходи, що проводяться в закладі, є обов’язковими для відвідування;
 • у дитячому садку працює служба психологічної допомоги, вчитель- логопед. До них зможете звернутися з питань, які  Вас цікавлять;
 • будь-ласка, до працівників закладу звертайтеся на Ви, по імені та по батькові. Вихователі охоче поспілкуються з Вами вранці до 8.00 та ввечері після 17.00.  В інший час бажано не відволікати їх від роботи з дітьми. В разі виникнення дискусійного  питання, зверніться до вихователя-методиста або завідувача.

Діти – наше майбутнє.

Це так, але вони – і наше сьогодення.

Ми віримо у життя і віримо в дітей!