Previous Image
Next Image

Засновником дошкільного закладу є Сумська міська рада,а уповноваженим органом – управління освіти і науки Сумської міської ради.

Мовою освітнього процесу в дошкільному закладі є державна мова.

Пріоритетний напрям освітньої діяльності дошкільного навчального закладу: художньо-естетичний.

Пріоритетні завдання:

  • Сучасні підходи до організації освітньої діяльності.
  • Створення безпечного розвивального середовища,  належних умов для набуття дитиною особистого досвіду у різних видах діяльності.
  • Збереження самоцінності дошкільного дитинства.
  • Формування особистості маленького громадянина України, якому притаманні громадянська культура, усвідомлення цінностей, свобод, прав людини та виконання своїх обов’язків.
  • Інтеграція родинного та суспільного виховання для забезпечення повноцінного розвитку та саморозвитку дітей.

Територія обслуговування не передбачена