Профспілка

Голова комітету

Дорошенко Стелла Володимірівна

Члени профспілкового комітету

Гуцал Світлана Миколаївна

Донець Вікторія Володимірівна

Крюкова Вікторія Анатоліївна

Малік Оксана Сергіївна

Коцар Любов Іванівна

Сокольнікова Тетяна Олександрівна

Яненко Наталія Григорівна

Кучма Аліна Ігорівна

 

Життя людини складається з багатьох аспектів: сім’я, діти, друзі, захоплення, робота і т.п. Левову частку свого часу ми проводимо на роботі, від того, яким є колектив і як саме людина позиціонує себе в ньому залежить її настрій, професійна діяльність, бажання творити, емоційний стан, здоров’я. Головна мета профспілок – створити такі умови, щоб людина почувала себе захищеною, професійно зрілою, впевненою у завтрашньому дні і потрібною, як професіонал.

Первинна профспілкова організація Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) №18 «Зірниця» є добровільним об’єднанням членів профспілки. Наш колектив – потужна організація, бо всі працівники є членами профспілки.

В своїй діяльності організація керується Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Статутом профспілки працівників освіти і науки України, колективним договором, програмними документами і рішеннями профспілкових органів, чинним законодавством. В межах повноважень, визначених Статутом, профспілка намічає напрямки своєї діяльності.  Працюємо згідно плану роботи, який профком складає щорічно і який затверджується профспілковими зборами. Засідання профкому проводяться згідно плану і позачергові (за потребою). Життя колективу підпорядковане колективному трудовому договору, складеному профкомом та адміністрацією закладу, який укладається терміном на три роки, та при необхідності доповнюється необхідними змінами. Члени нашої профспілкової організації вірять у те, що саме профспілка має повноваження для ефективного захисту працівників в сьогоденних економічних умовах, що тільки єдність навколо профспілки може вирішити нагальні проблеми і досягти поліпшення умов праці та життя педагогів.

На початку календарного року члени профспілкового комітету обговорюють, складають і затверджують на засіданні ПК план роботи профкому на рік та плани роботи комісій, які потім висвітлюються на інформаційному стенді. Вчасно оформляються протоколи засідань профкому та профспілкових зборів.

Колективний договір є нормативним документом, регулюючим взаємостосунки власника або уповноваженого ним органу і працівників у області виробничих і трудових відносин, соціально-економічного розвитку колективу, охорони праці, здоров’я і відпочинку співробітників і членів їх сімей відповідно до чинного законодавства.

Укладанню колективного договору передують колективні переговори, які розпочинаються сторонами за три місяці до закінчення терміну дії попереднього договору. Цьому підготовчому процесу приділяється особлива увага: забезпечується збирання і вивчення пропозицій працівників, аналіз результатів атестації робочих місць, професійної і виробничо-зумовленої захворюваності, розробляються найбільш актуальні заходи щодо поліпшення безпеки та умов праці тощо. У додатках до договору закріплені пільги працівників, які передбачені чинним законодавством, додаткові відпустки, доплати за роботу у шкідливих умовах, роботу у нічний час.

Профспілковий комітет закладу стоїть на стороні захисту соціально-економічних інтересів працівників. Конструктивний діалог між адміністрацією та профспілкою під час складання та в ході обговорення колективного трудового договору допомагає враховувати всебічні аспекти покращення соціально-економічного розвитку колективу. Дуже серйозно і з великою відповідальністю ставимося до ходу виконання пунктів трудового колективного договору. Адміністрація узгоджує з профкомом питання грошової винагороди працівникам. Профком контролює правильність нарахування заробітної плати працівникам. Голова профкому Дорошенко С.В. є постійним членом атестаційної комісії, бере участь у всіх її засіданнях, бере участь у обговоренні підсумків щорічної атестації працівників. Щорічно адміністрація узгоджує з головою профкому тарифікаційні списки, розклад занять, графік відпусток.

В полі зору профкому постійно знаходиться питання підвищення кваліфікації педпрацівників.

Постійно здійснюється контроль за веденням трудових книжок, дотримання чинного законодавства при прийомі та звільненні з роботи. Спільно з адміністрацією профспілковий комітет намагається своєчасно направляти до міського відділу освіти подання на нагородження педпрацівників за результатами атестації.

Основне своє завдання під час проведення атестації профком вбачає в тому, щоб не були порушені права працюючих, які позачергово атестуються, щоб була створена доброзичлива атмосфера в колективі, дана об’єктивна оцінка праці педагога, а сама атестація проходила гласно і відкрито. Великою пошаною користуються педагоги, які занесені на Алею Слави працівників освіти, а саме: Шевич К.В., Внученко Н.Б., Брусовцова Л.М., 11 педагогів мають вищу  кваліфікаційну категорію, 5 працівників – І категорію, 3 – ІІ категорію та 11 – спеціаліст, 3 – мають звання вихователь-методист. Працівники закладу мають грамоти обласного та міського управління освіти, міського голови, міської та обласної профспілкових організацій працівників освіти і науки. Приймаючи участь у різних майстер-класах, семінарах, фестивалях педагоги не тільки зростають професійно, а й мають можливість перейняти новий досвід та поділитись своїм.

Життя та здоров’я людини – це головна турбота кожного, тому комісія з охорони праці постійно надає увагу питанням покращення умов праці, збереження здоров’я працівників. На засіданні профкому заслуховується звіт завідувача про виконання пунктів угоди по охороні праці в колективному договорі і про виконання щодо підготовки приміщень закладу до роботи в осінньо-зимовий період. Комісія організовує контроль за умовами та охороною праці. Вносить, якщо потрібно, до адміністрації пропозиції по їх удосконаленню.

Члени комісії постійно приділяють увагу створенню безпечних умов праці, запобіганню нещасним випадкам та професійним захворюванням. Адміністрація закладу разом з профспілковим комітетом організовують свою діяльність, створюючи умови для безпечного освітнього процесу, проводять своєчасні інструктажі з педагогами та іншими працівниками, щодо дотримання правил з техніки безпеки та інструкцій з охорони праці.

Члени профкому включені до складу комісії з розслідування нещасних випадків. Нещасних випадків за останні роки не було. Щорічно комісія з охорони праці разом з профспілковим комітетом перевіряє стан електричних щитів, електромережі, вентиляційних мереж, норм освітлення в приміщеннях, забезпечення робітників засобами індивідуального захисту та спецодягу. Відповідні акти перевірки маються в наявності.

Постійно контролюється застосування обладнання в спортивній залі та на майданчиках (відповідно до норм).

Згідно вимогам, завідувач Шевич К.В., заступник завідувача з господарства Шевченко Г.О., вихователь-методист Гончаренко О.Б., голова ПК Дорошенко С.В. проходять спеціалізовані навчання з охорони праці, отримуючи відповідні посвідчення.

Адміністрація закладу разом з профспілковим комітетом і надалі планують приділяти багато уваги організації охорони праці і сподіваються, що всі ці заходи допоможуть змінити стереотипи вторинності сприймання питань безпеки праці.

Ревізійна комісія здійснює громадський контроль за фінансово- господарською діяльністю первинної профспілкової організації ДНЗ № 18 «Зірниця».

Члени комісії – Гуцал С. М. Коцар Л.І., Яненко Н. Г. у своїй роботі керуються Статутом, Положенням про ревізійну комісію, затвердженим з’їздом Профспілки.

Комісія виконує свої повноваження на основі єдності цілей, колективності, демократії, гласності, дотримання принципів соціальної справедливості та законності захисту прав економічних та професійних інтересів працівників;

- здійснює контроль за виконанням встановленого порядку по сплаті членських внесків, правильністю і законністю використання профспілкового кошторису, збереженням профспілкового майна, достовірністю бухгалтерського обліку, фінансової та статичної звітності, веденням діловодства, розгляд скарг і пропозицій;

- проводить перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності первинної профспілкової організації ДНЗ № 18 «Зірниця»;

- перевіряє дотримання режиму економії, збереження коштів, дотримання принципів соціальної справедливості, гласності, демократії, економічного правового і професіонального захисту працівників;

- інформує профспілковий комітет про стан фінансової роботи, витрат коштів, результати ревізій та перевірок.

Вміло і цікаво проведене дозвілля сприяє підняттю емоційного стану працівників, що є запорукою покращення працездатності. Робота культурно-масової комісії проходить активно і жваво. Вона спрямована на згуртування колективу, підтримання здорового мікроклімату серед колег, на те, щоб кожен почував себе необхідним, бажаним, неповторним. У нас прекрасний колектив, нам є чим пишатись. Ми горді за свій садочок і розуміємо, що кожен,  вкладаючи  душу в улюблену справу навчання і виховання підростаючого покоління, не тільки приносить користь суспільству, а й собі особисто, бо зростає, як особистість і професіонал.

Усі свята радісні і сумні події ми ділимо на всіх. Нам добре і весело разом. Члени комісії з культурно-масової роботи залучають членів колективу до участі в різноманітних святах та конкурсах. Наша гордість – ансамбль «Світанок» до складу якого входять педагоги, помічники вихователів, заступник завідувача по господарству, медична сестра. Він є неодноразовим дипломантом міського конкурсу самодіяльності.  Колектив  пишається нашими «зірочками», бо вони своєю творчістю плекають українську народну пісню та доносять її до кожного слухача.  У колективі створена атмосфера доброзичливості, взаємодопомоги і взаємоповаги. Особливо це відчувається у святкові дні, коли збирається весь колектив, коли звучать щирі слова привітань, сміх, пісні .Святкові вогники, які проводяться у закладі, кожний раз розкривають нові таланти учасників. Завідувач Шевич К.В. своїм прикладом доводить те, що незважаючи на посаду, кожний працівник може бути справжнім актором. Проведення конкурсу «Молодого спеціаліста» згуртовує весь колектив та допомагає учасникам розкрити себе у різних акторських амплуа.

Вже стали традиційними екскурсійні поїздки: Межигір’я, Полтава, Батурин, Тростянець, Путивль, Грунівська Січ. Це місця, які ми відвідали за останні два роки. Подорожі не тільки згуртовують колектив, а дають можливість ближче познайомитись з різними куточками України.

Профспілкова  організація нашого закладу, це частина великої родини профспілок працівників освіти України, яка своєю діяльністю доводить, що тільки разом ми потужна сила, спроможна захищати  та підтримувати працівників. Здається, зроблено чимало, але не вирішених проблем ще дуже багато. Профспілкова організація закладу разом із міською профспілкою працівників освіти будуть шукати нові форми роботи для вирішення всіх проблем разом. Адже лише в єдності профспілкових лав – сила, надія, впевненість у майбутньому.