Нормативно-правові акти, які регулюють питання отримання благодійних внесків і пожертв в установах і закладах освіти

  1.  Закон України «Про освіту» (витяг) (стаття 3  , стор. 2)
  2.  Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації”
  3.  Бюджетний Кодекс України ( стор. 20-24)
  4.  Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 « Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» ( стор. 25-27)
  5.  Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 № 659 «Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання» ( стор. 28-32)
  6.  Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08. 1998 № 1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт»
  7.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 №440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу ( стор. 36-41)
  8.  Лист Міністерства освіти і науки України від 15.04.2011 №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків»
  9.  Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.04.2012 № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків»
  10. Освітня програма “Впевнений старт”