Кабінет методиста

Завдання методичної служби:

  • збагачення педагогів новими, інноваційними методами та засобами навчання;
  • постійне вдосконалювання навичок самоосвіти, надання педагогу кваліфікованої допомоги, як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, у підвищенні результатів його педагогічної праці;
  • створення такого освітнього простору, де в повному обсязі реалізовано творчий потенціал педагогічного колективу і кожного зокрема.
  • вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя
  • стимулювання творчого потенціалу та іноваційних пошуків
  • підвищення педагогічної культури вихователів
  • вдосконалення педагогічної майстерності
  • розвиток спеціальних умінь та навичок
  • формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності