Рішення СМР від 13.01.2016 про вартість харчування

герб
Сумська міська рада
VII СКЛИКАННЯ ІІІ (позачергова) СЕСІЯ
                                              
РІШЕННЯ
від 13 січня 2016   року   № 227 – МР
м. Суми

Про встановлення вартості харчування
дітей та учнів у навчальних закладах
м. Суми

На виконання статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», статті 25 Закону України «Про освіту», пункту 3 статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту» (із змінами), пункту 5 статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження порядку встановлення плати за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», рішення сесії Сумської міської ради від 30.12.2015 № 199-МР «Про затвердження Порядку забезпечення безкоштовними харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції», з метою забезпечення повноцінного харчування учнів 1-4 класів, вихованців дошкільних навчальних закладів та дітей пільгових категорій закладів освіти, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Для вихованців дошкільних навчальних закладів, центрів розвитку дитини та дошкільних відділень навчально-виховних комплексів:
1.1. Встановити вартість харчування однієї дитини на день:
– для дітей раннього віку – 11,00 грн.;
– для дітей раннього віку санаторних груп – 12,00 грн.;
– для дітей дошкільного віку – 15,00 грн.;
– для дітей дошкільного віку санаторних груп – 16,00 грн.
1.2. Встановити розмір плати для батьків за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, центрах розвитку дитини та дошкільних відділеннях навчально-виховних комплексів у розмірі 60 відсотків від встановленої вартості харчування на день. Оплату здійснювати за дні відвідування дитиною начального закладу.
1.3. Зменшити на 50 відсотків розмір плати за харчування для батьків, які мають трьох і більше дітей.
1.4. Звільнити від оплати за харчування батьків або осіб, які їх замінюють, наступних категорій дітей:
1.4.1. Дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях; дітей-інвалідів; дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків.
1.4.2. Дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
1.4.3. Дітей у санаторних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу, у спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах) та навчально-виховних комплексах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
1.4.4. Дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у комунальних дошкільних навчальних закладах.
2. Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів та шкільних відділень навчально-виховних комплексів:
2.1. Встановити вартість харчування одного учня на день:
– для учнів 1- 4 класів – 7,00 грн.;
– для учнів спеціальної ЗОШ – 18,00 грн.;
– для учнів спеціальних навчально-виховних комплексів №№ 34, 37 – 15,00 грн.;
– для учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах – 7,00 грн.;
– для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування –  7,00 грн.;
– для дітей з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» – 7,00 грн.;
– для дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції – 7,00 грн.
2.2. Встановити розмір доплати на день з міського бюджету за харчування учня, який відвідує групу продовженого дня – 1,20 грн.
2.3. Звільнити від плати за харчування батьків або осіб, які їх замінюють, за категоріями дітей визначених у пункті 2.1 даного рішення.
2.4. Збільшення вартості харчування учнів може бути здійснено за рахунок батьківської плати за рішенням батьківських зборів кожного окремого закладу.
3. Рішення набуває чинності з 01.01.2016 року.
4. Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 12 січня 2015 року № 13 «Про встановлення вартості харчування дітей та учнів у закладах освіти м. Суми» (із змінами) вважати таким, що втратило чинність.
5. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пака С.Я.
 
Міський голова                                                                             О.М. Лисенко
Виконавець: Данильченко А.М.
________________14.01.2016