Рішення СМР Про затвердження Порядку АТО

гербСУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ ІІ СЕСІЯ
РІШЕННЯ
 від  30 грудня 2015  року № 199- МР
м. Суми
Про затвердження Порядку забезпечення
безкоштовним харчуванням за рахунок
коштів міського бюджету дітей, батьки
яких безпосередньо беруть, брали участь
у проведенні антитерористичної операції
або загинули під час проведення
антитерористичної операції
З метою соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції, відповідно до міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016 – 2018 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24.12.2015 року № 148 – МР, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції (додається).
2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2016 року.
3. Рішення Сумської міської ради від 13 січня 2015 року № 3935-МР «Про забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок міського бюджету дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, та дітей загиблих батьків під час проведення антитерористичної операції» вважати таким, що втратило чинність.
4. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків.
Міський голова                                                                                 О.М. Лисенко
Виконавець: Данильченко А.М.

Додаток

до рішення Сумської міської ради «Про
затвердження Порядку забезпечення
безкоштовним харчуванням за рахунок
коштів міського бюджету дітей, батьки
яких безпосередньо беруть, брали участь
у проведенні антитерористичної операції
або загинули під час проведення
антитерористичної операції»

від 30 грудня 2015  року № 199 – МР

 
Порядок
забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції
1. Цей Порядок регламентує забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету в навчальних закладах, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради, дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції (далі – безкоштовне харчування).
2. Вартість харчування визначається рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради «Про встановлення вартості харчування дітей та учнів в закладах освіти м. Суми», яке чинне на період надання безкоштовного харчування.
3. Безкоштовне харчування дітей, батьки яких безпосередньо беруть участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції, надається без урахування доходів сім’ї.
4. Безкоштовне харчування дітей, батьки яких брали участь у проведенні антитерористичної операції, надається у разі, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї (в якій проживає дитина) в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.
До сукупного доходу сім’ї включаються нараховані:
1) пенсія;
2) заробітна плата;
3) грошове забезпечення;
4) стипендія;
5) соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);
6) доходи від підприємницької діяльності.
Для працездатних осіб, у яких відсутні доходи (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, осіб, призваних на строкову військову службу), та фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць.
Для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб, для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, – трьох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб.
5. Для забезпечення безкоштовним харчуванням дітей дошкільного віку та безоплатними обідами дітей шкільного віку, батьки яких безпосередньо беруть участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції, до адміністрації навчального закладу подаються наступні документи:
1) заява від батьків або інших законних представників, у якій заявник зазначає, що попереджений про відповідальність за достовірність наданої інформації;
2) копія свідоцтва про народження дитини;
3) копія документа, який засвідчує факт безпосередньої участі у антитерористичній операції одного із батьків, на момент написання заяви (для учасника АТО) або копію документа, який підтверджує право на пільги (для членів сім’ї загиблого під час проведення антитерористичної операції).
6. Для забезпечення безкоштовним харчуванням дітей дошкільного віку та безоплатними обідами дітей шкільного віку, батьки яких брали участь у проведенні антитерористичної операції, до адміністрації навчального закладу подаються наступні документи:
1) заява від батьків або інших законних представників, у якій заявник обов’язково зазначає, що попереджений про необхідність повернення коштів, у разі якщо ним було приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи, що вплинуло на встановлення права на пільгу;
2) копія документа, який засвідчує факт участі одного із батьків в антитерористичній операції;
3) копія свідоцтва про народження дитини;
4) довідки про доходи всіх членів сім’ї (в якій проживає дитина) за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення (відповідно до пункту 4);
5) довідка з місяця проживання про склад сім’ї.
7. Безкоштовне харчування припиняється:
якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги, – з місяця, в якому виявлено порушення;
за заявою пільговика – з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.
Сума пільги, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання пільговиком документів з недостовірними відомостями, повертається ним на вимогу керівника навчального закладу.
У разі коли пільговик добровільно не повернув надміру перераховану (виплачену) суму пільги, питання про її стягнення вирішується у судовому порядку.
Міський голова                                                                             О.М. Лисенко
Виконавець: Данильченко А.М.
____________________