Зірничка

«Любіть і вивчайте велике мистецтво музики. Воно відкриє вам цілий світ високих почуттів, пристрастей, думок. Воно зробить вас духовно багатшими. Завдяки музиці ви знайдете в собі нові невідомі вам раніше сили. Ви побачите життя у нових тонах і фарбах»

Про гурток


У наш час досить актуально є проблема розвитку дитини, в якій гармонійно поєднувалися  емоційний та раціональний початки. Відомо, що втрати в естетичному вихованні у дитинстві збіднюють внутрішній світ людини. Тому дошкільний вік вважається найважливішим у залученні до прекрасного.   Музика тут виступає у ролі універсального засобу естетичного й морального виховання, який формує внутрішній світ особливості.

Дошкільна музична освіта відіграє важливу роль у духовному створенні особистості дитини. Одним з провідних завдань музичного керівника є введення дошкільників у світ музики за допомогою різних засобів – від слухання і сприйняття музики до навчання гри на дитячих інструментах. Адже оволодіння дітьми грою на музичних інструментах допомагає розвивати їхні музично-ритмічні та творчі здібності. Розвиток творчих здібностей засобами музичного виховання сприяє загальному творчому розвитку особливості, що в свою чергу виховує чуйність, художню уяву, образно – асоціативне мислення, активізує пам’ять, спостережливість, інтуїцію, формує внутрішній світ дитини.

Саме тому й було створено музично –розвивальний гурток «Зірнички», метою якого є:

 1. Розвивати музичні та творчі здібності дітей за допомогою різних видів музично-ритмічної діяльності.
 2. Формувати початок музичної культури.
 3. Сприяти формуванню загальної культури.
 4. Стимулювати самодіяльну та творчу активність.
 5. Формувати у дітей естетичне ставлення до навколишнього, художній смак; активізувати потребу в самостійному та неординарному мисленні; збагачувати внутрішній світ.
 6. Виховувати бажання у дошкільнят знайомитись із різновидами музичних звуків та методикою їх відтворення.
 7. Розвивати навички культури співу, гри на музичних та шумових інструментах, толерантне ставлення до успіхів та невдач однолітків під час спільної музично-ритмічної діяльності.
 8. Формувати вміння:
  - супроводжувати спів грою на музичних та шумових інструментах;
  - відтворювати «звучними жестами» ритмічний малюнок твору;
  - створювати елементарний інструментальний супровід казок.
 9. Збагатити емоційно-чуттєвий досвід дошкільнят через впровадження інноваційних форм роботи, таких як: рухові імпровізації, арт-терапія, технологія Т. А. Боровик "Хор рук"

Результати, яких досягають діти:

 1. Творчо ставляться до музики.
 2. Емоційно сприймають і позитивно реагують на музику.
 3. Володіють вірними навиками гри на різних дитячих музичних інструментах.
 4. Ритмічно грають на дитячих музичних та шумових інструментах.
 5. Розрізняють за тембром дитячі музичні та шумових інструменти.
 6. Ритмічно проплескують та простукують знайому мелодію.
 7. Виразно грають в оркестрі.
 8. Пластично та ритмічно виконують рухові композиції.

         Робота з музичного мистецтва проводиться за власно     складеною    програмою   музично-розвивального    гуртка     «Зірнички».        Програма розрахована на дітей старшого дошкільного віку й відповідає їх віковим особливостям та можливостям. Робота гуртка передбачає комплексний підхід до  побудови і проведення занять, включає матеріал з різних видів музичного  виконання : спів, гра на дитячих му­зичних інструментах, інструментальний супровід  казок, мовно-ритмічні ігри та вправи, творчість у пластиці та русі рук; сценічний  етикет і виконавську  майстерність.    Гурткові  заняття  проводжу у другій половині дня. Тривалість одного заняття в групі дітей 6-го року життя не перевищує 25 хвилин. Кількість занять – одне на тиждень, чотири на місяць.

         Робота гуртка  спрямована  на виявлення та розвиток творчо обдарованих дітей. На своїх заняттях із гуртківцями я впроваджую такі інноваційні форми роботи, як рухові імпровізації, арт-терапію, методику К. Орфа та технологію Т. А. Боровик «Хор рук», завдяки яким у дітей розвивається емоційно-чуттєвий досвід, креативність, індивідуальність, творчість, самостійність, фантазія, мелодійний та ритмічний слух, пластичність рухів, артистичність. Завдяки систематичній роботі гуртка діти мають змогу приймати активну участь на святах, розвагах, загальних заходах садочка.

      Також щорічно вихованці є учасниками  міського конкурсу дитячої художньої самодіяльності, виступи яких завжди відмічає журі. Я гадаю, що створення музично- розвивального гуртка є актуальним для розвитку особистості дитини.

Брусовцова Лариса Миколаївна

З вашими дітками працює - Спеціаліст, керівник музично – розвивального гуртка «Зірничка»