Мудрі шахи

Мета гуртка

- формування у дітей стійкого інтересу до гри у шахи;

- розвиток допитливості, інтелектуальних здібностей та потреби у набутті нових знань;

- засвоєння дітьми основних шахових понять та правил взаємодії  з партнером під час гри у шахи;

- формування вміння планувати свою діяльність" контролювати та  об’єктивно оцінювати себе.

Основні     завдання

Освітні:

- ознайомити дітей із грою в шахи, історією виникнення шахів;

- ознайомити  з  основними правилами, шаховими термінами, назвами  шахових фігур;

-  формувати вміння орієнтуватися на площині.

-  інформацією про видатних шахістів.

Загальнорозвивальні:

- орієнтуватися на шаховій дошці;

- аналізувати, порівнювати, класифікувати, робити висновки, з'ясовувати   закономірності під час гри в шахи;

- розв'язувати прості шахові задачі, застосовувати набуті знання у практичній діяльності;

-  розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу, творчі здібності.

  Виховні:

- прищеплювати інтерес до гри в шахи;

- виховувати наполегливість, ініціативність, цілеспрямованість, самостійність, винахідливість, організованість в ігровій діяльності;

- уміння спокійно реагувати на свої невдачі у грі, прагнення самостійно досягати успіхів.

 Основні засоби навчання:

1. Практична гра.

2. Розгляд діаграм із різними шаховими ситуаціями.

3. Розв'язування шахових задач, комбінацій.

4. Дидактичні ігри та завдання, ігрові вправи.

5. Теоретично-практичні заняття.