Гопачок

«Танцювати – значить відчути себе прекрасним, витонченим, сильним. Це грація, це земна краса, яку ти можеш отримати»

Про гурток


Рух – це життя, ритміка – це краса, а танок – політ душі і фантазії. Мистецтво  танцю посідає одне з чільних місць у системі художньої освіти дошкільників.

Наукою доведено, що тільки під час активної діяльності: музично – рухової,  хореографічної діяльності,  розкриваються природні задатки, обдарування дітей. Хореографічна  діяльність  необхідна  дитині дошкільного віку для того, щоб не пропустити сенситивного періоду, коли використання задатків стає найбільш своєчасним для розвитку спеціальних здібностей та особистості загалом.

Працюючи з дітьми я звернула увагу, що музично – ритмічна діяльність викликає у дітей особливе задоволення, радість і піднесений настрій.

Поряд з іншими видами хореографічного мистецтва «Український народний танок» відіграє значну роль у відродженні та збагаченні національної культури.

Знайомство дітей з яскравим колоритом української хореографічної лексики, цікавими композиційними формами, своєрідним національним костюмом допомагає усвідомити значущість вітчизняних культурних цінностей та залучити підростаюче покоління до краси мистецтва, традицій, обрядів рідного народу.

Щоб привити любов до культурних цінностей рідного краю та розвинути у дітей почуття ритму, виразність руху, фантазію і уяву, в нашому закладі  проводяться заняття гуртка «Гопачок».  Гурток охоплює дітей старшого дошкільного віку. Тривалість одного заняття 25 хв.

Завдання гуртка – дати дошкільникам початкову хореографічну підготовку, виявити нахили дітей і задовольняти їхню потребу у руховій активності; розвинути почуття ритму, хореографічну виразність, координацію рухів і на основі виховувати естетичний смак, уміння повноцінно сприймати мистецтво українського народного танцю.

Завдяки систематичним заняттям діти набувають елементарного досвіду    сприймання танцювальних рухів, образів, способів їх виконання, досвіду художньо – практичної діяльності танцювального виконавства та дитячої виконавської творчості у співробітництві з педагогом і одне з одним, переймаючи від дорослого його хореографічний досвід  і перетворюючи його на свій власний.  Набуті знання, діти демонструють протягом всього року, на святкових ранках, загально садових масових святах та розвагах. Завдяки гуртовій роботі, дітям прищеплюється любов та інтерес до мистецтва танцю.

Результати, яких досягають діти:

  • мають уяву про хореографію, як вид мистецтва;
  • руються відповідно до характеру, темпому;
  • відчувають і виділяють сильні частки тактів: на слух визначають музичні розміри 2/4 і ¾;
  • розрізняють динамічність, нескладні ритмічні малюнки, вміти виконувати їх рух - плесканням, кроками, бігом, стрибками;
  • легко, правильно і виразно рухаються;
  • орієнтуються в танцювальній абетці позицій, рухів;
  • узгоджують рухи з музикою й одночасно взаємодіють з партнером, гуртом;вдало відтворюють музичний образ пластикою та рухами свого тіла, імпровізують в образі.
  • вміють орієнтуватися у просторі й переміщуватися відповідно до певного малюнку танцю.
  • вміють відрізняти особливості повільних хороводів і швидких танцювальних ритмів українського танцю.

 

Глупак Оксана Сергіївна

З вашими дітками працює - Спеціаліст першої категорії, керівник хореографічного гуртка «Гопачок»