Гурток «Малювальничок»

Організація освітньо - виховного процесу та гурткової роботи у дошкільному навчальному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти і реалізується відповідно до програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», здійснюється відповідно Закону України «Про дошкільну освіту».

Гурток «Малювальничок» є додатковою організаційною формою освітнього процесу і має художньо-естетичне спрямування. Створений з урахуванням інтересів та здібностей вихованців, їх бажання займатися в гуртку.

Профільним напрямком гуртка «Малювальничок»  є художня образотворча діяльність з використанням інноваційних методик та нетрадиційних технік зображення.

Завдання подаються на основі принципу послідовності, системності, ускладнення відповідно до зростання вікових можливостей вихованців, розвитку інтересів та індивідуальних нахилів.

Пріоритетним напрямком при організації роботи гуртка є залучення дітей до діяльності через творчу, діалогічну, ігрову технології.

Зміст роботи відповідає принципам: від простого до складного, єдності навчально-пізнавальної та творчої діяльності, інтегрованості, рівноправності, доступності, активності, наступності, відповідальності, цілісності, систематичності.

Мета програми гуртка «Малювальничок»

Прилучати дітей до культури свого народу; ознайомлювати із творами видатних художників, розвивати творчі можливості дітей. Дати перші навики розуміння основ перспективи, кольорознавства, композиції; познайомити дошкільнят з основними жанрами і видами образотворчого мистецтва.; Забезпечувати індивідуальну роботу на основі інтересів, нахилів і уподобань вихованців. Сприяти формуванню умінь і навичок, інтересу до різновидів мистецтва, розвитку творчих здібностей, естетичного і художнього смаку. Виховання почуття колективізму, патріотизму, любові до рідного краю до творчості та всього красивого в природі.

  • розвиток уміння самостійно добирати формат паперу, необхідні матеріали та техніку (гуаш, акварель, вуглик, олівці тощо) згідно з задумом, його змістом, розміщенням об’єктів у просторі та загальною композицією;
  • у малюванні з натури, по памяті, за уявою, усвідомлювати жанр власної роботи - декоративні композиції, пейзаж, натюрморт, портрет;
  • удосконалення техніки малювання, відповідних вмінь і навичок, сприяння розвитку здібностей;
  • виховання позитивного ставлення до участі у виставках, презентаціях, загальносадових і міських конкурсах.

 

Зміст програми

Програмою передбачається, що заняття гуртка покликані стимулювати творчі здібності, прилучити дітей до краси і гармонії, до мистецтва, пробудити творчі сили. Ефективність цих занять забезпечується доречним поєднанням художнього слова, музики і образотворчої діяльності, їх взаємного впливу, взаємного збагачення.

Зміст Програми гуртка «Малювальничок»  - багатоплановий і включає в себе як практичну роботу, так і ознайомлення дошкільнят із творами образотворчого мистецтва через принцип «занурення» у картину, заглиблення в тему.

Організація занять гуртка спрямована на стимулювання емоційного сприйняття творів живопису, картин природи. Засобами емоційного сприйняття творів образотворчого мистецтва визначено музику, літературні твори, хвилинки споглядання за станом природи, художні засоби, вправи, що збагачують емоційне сприйняття  та ін.

Програмою передбачено включення дітей в ігрові,  уявні ситуації, пошукові ситуації, спрямовані на дослідження якостей, властивостей об’єктів зображення, пізнання навколишнього світу.

З метою урізноманітнення засобів та технік зображення використовуються різні матеріали та розвивальні художні вправи: гуаш, пастель, акварель, свічки, графітні й кольорові олівці, жатий папір, ватапоралон, ниткографія, воскографія, соляні малюнки, малювання пальцями.

Діти залучаються до створення сюжетних, пейзажних композицій, предметного малювання та створення портретів, автопортретів.

Кожне заняття за темою, включає теоретичну частину, яка проводиться в цікавій ігровій формі, і практичне виконання завдання. Теоретичні відомості - це пояснення нового матеріалу, інформація пізнавального характеру. Враховуючи, що діти з великим задоволенням займаються практичною роботою, на теоретичну частину відводиться небагато часу, цей час проходить динамічно, цікаво, щоб вони з бажанням перейшли до виконання практичних завдань.